top of page

Välkommen till våra utvecklingsprogram!

Här tydliggör vi de villkor som gäller vid anmälan.

VILLKOR

Allmänna villkor

En anmälan till Carls program är bindande. Platsen kan dock kostnadsfritt överlåtas till en annan person.

Betalningsvillkor

Programavgiften ska betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum. Faktura skickas omgående efter anmälan. Om programavgiften ej betalas i tid kommer vi inte kunna garantera din plats i programmet.

Villkor och integritetspolicy

Framflyttning till senare start

Vid besked senast 3 veckor före din programstart kan du skjuta fram din start till senare programstart för en avgift motsvarande 20% av den totala programavgiften. F