top of page
Carl Lindeborg fördjupning bild
Värderingar, syfte och mental obegränsning

Fördjupning

En vetskap som gradvis växt fram i mig, är att det finns ett större utrymme inom var och en av oss. Ett utrymme som existerar bortom roller och mönster, bortom tankar och känslor, bortom minnen, social prägling och kulturell anpassning, bortom den

inre kritikerns kategorisering och dömande.

Programbeskrivning

Fördjupning

I takt med att världen blir alltmer osäker, föränderlig och inte minst distraherande, blir det allt viktigare att ha kontakt med en kärna av stabilitet, kraft och klarhet på insidan. På så sätt står du stadigare, fattar klokare beslut och blir en förebild som människor vill följa.

Carl Lindeborg fördjupning antecknar

I programmet ”fördjupning” utforskar och tydliggör du din autentiska kärna och din inre kompass. Vilka är dina viktigaste värderingar? Hur förstår du dina drivkrafter och din motivation?

Vilka är dina unika gåvor och hur ser du på ditt syfte i livet? Hur kan du också arbeta med din självbild för att obegränsa dig själv mentalt när det behövs, och därmed snabbare kunna ta steg mot din fulla potential? Dessa är några av frågorna som du kommer fördjupa dig i.

Om programmet

 • Ökad självkännedom och större trygghet i dig själv

 • Hjälpsam verktygslåda för att lyfta din energi och motivation inifrån

 • Större medvetenhet och klarhet i valsituationer

 • Lättare att prioritera det viktigaste och mindre risk för oönskad distraktion

 • Inre stabilitet i situationer av osäkerhet eller motgång

 • Tillgång till kraft och mod som övertrumfar oro och rädsla

 • Högre energi och resiliens

 • Större klarhet över vad du vill bidra med bortom dig själv

 • Du upplevs som en inspirerande förebild, en person med integritet

Programmet bidrar till

Carl Lindeborg fördjupning-programmet bidrar till

Kommande program

Programmet börjar kl 10.00 dag 1 och avslutas kl 15.30 dag 3.

Plats är Lindeborgs Eco Retreat utanför Nyköping, 1 h 20 min från Stockholm med bil eller tåg och taxi, och 30 min från Katrineholm där tåg ansluter till t ex Göteborg.

Lindeborgs Eco Retreat är vackert belägen vid vägens ände i direkt anslutning till skog, äng och sjö, och en miljö perfekt för lärande och reflektion. Här möter du ett rikt ekosystem, klimatpositiva lösningar och vegetarisk gourmetmat som odlas utanför dörren.

Tid och plats

24-26/4 2024 eller 15-17/1 2025

Datum

Investering och anmälan

25 900 kr exkl. moms

Kostnad för boende och helpension på Lindeborgs Eco Retreat tillkommer - 5 900 kr i enkelrum och 3 900 kr i delat boende. Moms tillkommer.

Boende och mat

 • 3-dagars utvecklingsprogram

 • Kursmaterial och reflektionsbok

Vad ingår

Övriga program

Läs vidare om övriga program

bottom of page